Từ điển Dict9
EV

check-in Tiếng Anh là gì?

ENcheck-in
Danh từ
việc đăng ký ở phi trường
bàn đăng ký đi máy bay; nơi đăng ký chuyến bay (ở phi trường)