Từ điển Dict9
EV

checkrow Tiếng Anh là gì?

ENcheckrow
Danh từ
dải đất, ô đất
thửa ruộng