Từ điển Dict9
EV

cheers! Tiếng Anh là gì?

ENcheers!
Thán từ
(Anh, khẩu ngữ) chúc sức khỏe! (khi uống rượu)
tạm biệt!
Cheers! See you tomorrow night
tạm biệt! tối mai gặp lại
cảm ơn!