Từ điển Dict9
EV

cheesecake Tiếng Anh là gì?

ENcheesecake
Danh từ
bánh kem phó mát
(khẩu ngữ) ảnh phụ nữ đẹp dùng trong quảng cáo