Từ điển Dict9
EV

chemic Tiếng Anh là gì?

ENchemic
Tính từ
thuộc hoá học
(từ cổ, nghĩa cổ) thuộc thuật luyện kim