Từ điển Dict9
EV

cheongsam Tiếng Anh là gì?

ENcheongsam
Danh từ
áo dài (phụ nữ Trung Quốc)