Từ điển Dict9
EV

chervil Tiếng Anh là gì?

ENchervil
Danh từ
(thực vật) cây xép phơi; lá xép phơi (dùng làm gia vị cho súp và xà lách)