Từ điển Dict9
EV

chessboard Tiếng Anh là gì?

ENchessboard
Danh từ
bàn cờ