Từ điển Dict9
EV

chessman Tiếng Anh là gì?

ENchessman
Danh từ
(số nhiều chessmen /'tʃesmən/) quân cờ