Từ điển Dict9
EV

chianti Tiếng Anh là gì?

ENchianti
Danh từ
rượu vang Chianti (của miền trung nước Ý)