Từ điển Dict9
EV

chick-weed Tiếng Anh là gì?

ENchick-weed
Danh từ
cỏ có hoa nhỏ màu trắng