Từ điển Dict9
EV

chicken-shit Tiếng Anh là gì?

ENchicken-shit
Danh từ
(từ Mỹ, (thông tục)) chuyện vụn vặt; chuyện linh tinh