Từ điển Dict9
EV

chicle Tiếng Anh là gì?

ENchicle
Danh từ
nhựa hồng xiêm (dùng làm kẹo cao su)