Từ điển Dict9
EV

childermas Tiếng Anh là gì?

ENchildermas
Danh từ
(tôn giáo) ngày lễ kỷ niệm trẻ em bị giết (trong (kinh thánh)), ngày