Từ điển Dict9
EV

chimere Tiếng Anh là gì?

ENchimere
Danh từ
(tôn giáo) áo choàng (của giám mục Anh)