Từ điển Dict9
EV

chimney-breast Tiếng Anh là gì?

ENchimney-breast
Danh từ
tường bao lò sưởi và đáy ống khói (xây nhô ra ở trong phòng)