Từ điển Dict9
EV

chinook Tiếng Anh là gì?

ENchinook
Danh từ
tiếng Si-núc (một ngôn ngữ Anh-Pháp lẫn lộn ở Bắc mỹ)
Danh từ
Người Si-núc
gió ấm ở tây nam nước Mỹ