Từ điển Dict9
EV

chiselled Tiếng Anh là gì?

ENchiselled
Tính từ, cũng chiseled
được chạm, trổ
nổi bậc rõ ràng