Từ điển Dict9
EV

chiseller Tiếng Anh là gì?

ENchiseller
Danh từ
(từ Mỹ cách viết khác chiseler)(từ lóng) kẻ lừa đảo