Từ điển Dict9
EV

chive Tiếng Anh là gì?

ENchive
Danh từ
(thực vật) cây hành búi
chives
(số nhiều) lá hành búi