Từ điển Dict9
EV

chloral Tiếng Anh là gì?

ENchloral
Danh từ
aldehyde chứa Clo
(đầy đủ chlord hydrate) dược HCL