Từ điển Dict9
EV

chloralose Tiếng Anh là gì?

ENchloralose
Danh từ
(hoá học) chloraloza