Từ điển Dict9
EV

chlorinate Tiếng Anh là gì?

ENchlorinate
Động từ
xử lý [bằng] clo, khử trùng bằng clo
Nước bể bơi đã xử lý clo chưa thế?