Từ điển Dict9
EV

choke-collar Tiếng Anh là gì?

ENchoke-collar
Danh từ
vòng đai ở cổ chó để điều khiển nó