Từ điển Dict9
EV

choked Tiếng Anh là gì?

ENchoked
Tính từ
(vị ngữ) choked [about something]
(khẩu ngữ) bối rối; giận dữ
anh ta rất giận dữ vì bị loại khỏi đội