Từ điển Dict9
EV

cholangiography Tiếng Anh là gì?

ENcholangiography
Danh từ
(y học) phép chụp tia X đường mật