Từ điển Dict9
EV

choppiness Tiếng Anh là gì?

ENchoppiness

Kết quả tìm kiếm từ Wikipedia