Từ điển Dict9
EV

chops Tiếng Anh là gì?

ENchops
Danh từ
hàm (động vật)
mép
The dog licked his chops
con chó liếm mép
miệng