Từ điển Dict9
EV

choric Tiếng Anh là gì?

ENchoric
Tính từ
theo phong cách đồng ca cổ Hy Lạp