Từ điển Dict9
EV

chorizo Tiếng Anh là gì?

ENchorizo
Danh từ
số nhiều chorizos
xúc xích cay (Tây Ban Nha)