Từ điển Dict9
EV

christmas tree Tiếng Anh là gì?

ENchristmas tree
cây Nô-en