Từ điển Dict9
EV

chrome yellow Tiếng Anh là gì?

ENchrome yellow
Danh từ
màu vàng tươi