Từ điển Dict9
EV

chrysoberyl Tiếng Anh là gì?

ENchrysoberyl
Danh từ
(khoáng chất) Crizoberin