Từ điển Dict9
EV

chrysolite Tiếng Anh là gì?

ENchrysolite
Danh từ
hoàng ngọc