Từ điển Dict9
EV

chummage Tiếng Anh là gì?

ENchummage
Danh từ
chỗ ở hai hay nhiều người chung phòng
Danh từ
nhà ở chung; nhà tù
bữa ăn các tù nhân cũ đãi các tù nhân mới vào phòng