Từ điển Dict9
EV

ciggie Tiếng Anh là gì?

ENciggie
Danh từ
(thông tục) điếu thuốc lá