Từ điển Dict9
EV

ciliate Tiếng Anh là gì?

ENciliate
Tính từ
(sinh học) có lông rung; có lông mịn; có lông mi