Từ điển Dict9
EV

cine-projector Tiếng Anh là gì?

ENcine-projector
Danh từ
máy chiếu phim