Từ điển Dict9
EV

jointer Tiếng Anh là gì?

ENjointer
Danh từ
cáo bào xoi (để bào ghép)
(kỹ thuật) máy nối, máy ghép
cái trát vữa (vào các khe hở)
thợ nối đường dây (điện)