Từ điển Dict9
EV

jointure Tiếng Anh là gì?

ENjointure
Danh từ
tài sản của chồng để lại (cho vợ sau khi chết)
Ngoại động từ
tài sản để lại cho (vợ)