Từ điển Dict9
EV

joker Tiếng Anh là gì?

ENjoker
Danh từ
người thích nói đùa, người hay pha trò
(khẩu ngữ) anh chàng, thằng cha
quân bài J