Từ điển Dict9
EV

jollification Tiếng Anh là gì?

ENjollification
Danh từ
(cũ)
trò vui, cuộc vui chơi