Từ điển Dict9
EV

jolliness Tiếng Anh là gì?

ENjolliness
Danh từ
sự vui vẻ, sự vui nhộn ((như) jollity)