Từ điển Dict9
EV

jorum Tiếng Anh là gì?

ENjorum
Danh từ
bát lớn, cốc vại (để uống rượu)
bát đầy rượu pân