Từ điển Dict9
EV

jovial Tiếng Anh là gì?

ENjovial
Tính từ
vui vẻ, vui tính
a jovial old man
một ông lão vui tính
in a jovial mood
trong tâm trạng vui vẻ