Từ điển Dict9
EV

jubilance Tiếng Anh là gì?

ENjubilance
Danh từ
sự vui sướng, sự mừng rỡ, sự hân hoan; sự tưng bừng hớn hở