Từ điển Dict9
EV

jubilant Tiếng Anh là gì?

ENjubilant
Tính từ
(+ about, at, over)
rất vui sướng, hân hoan
Liverpool hân hoan sau khi đoạt cúp