Từ điển Dict9
EV

juicer Tiếng Anh là gì?

ENjuicer
Danh từ
cái ép lấy nước (quả, thịt, rau...)