Từ điển Dict9
EV

julep Tiếng Anh là gì?

ENjulep
Danh từ
rượu uýt-ki đá pha bạc hà