Từ điển Dict9
EV

jumbly Tiếng Anh là gì?

ENjumbly
Tính từ
lộn xộn, hỗn độn; lẫn lộn lung tung